Evenwicht in Beweging en Tine Vandromme

Onmiddellijk na mijn opleiding lichamelijke opvoeding en een druk sportverleden startte ik mijn zoektocht naar welbevinden in tal van lichaamsgerichte benaderingen. Na een boeiende en uitgebreide zoektocht kwam ik in 1980 bij tai ji terecht. Wat mij in eerste instantie vooral aantrok was de harmonie, schoonheid en de zachte kracht van de beweging. Heel snel ontdekte ik echter dat tai ji nog zoveel meer te bieden had. Tai ji liet mij niet meer los. De diepgang van tai ji stuurde me op een pad dat nooit eindigt, een pad van innerlijke groei. Ik vond een manier om o.a. mijn opleiding lichamelijke opvoeding zinvol vorm te geven en vanuit het verlangen om dit pad te delen startte ik in september 1990 met een eerste tai ji groep in Leuven en geleidelijk groeide hieruit ‘Evenwicht in Beweging’.
Diverse leraren boden de nodige inspiratie, het tai ji onderricht van Patrick Kelly werd jarenlang de voornaamste inspiratiebron. Mijn eerste ontmoeting met hem was in 1993. Sindsdien volgde ik, samen met collega’s van rondom de wereld, ononderbroken en intensief bijscholing onder zijn begeleiding. Op een heldere en gesystematiseerde manier gaf hij het diepgaande onderricht, dat hij zelf genoot van zijn leraren, door aan al wie innerlijke groei belangrijk vindt. Deze jarenlange training kleurde mijn hele bestaan. Het aangebodene probeerde ik te integreren in mezelf en ook door te geven aan de leerlingen. Dit doe ik nog steeds verder. In november 2018 kwam echter een vertrouwensbreuk en stopte ik de samenwerking.
Met vernieuwde energie sta ik nu open voor wat zich verder aanbiedt en stap ik vol vertrouwen verder op de weg naar innerlijke groei en vrijheid.
Ondertussen verdiep ik me in ademwerk en integreer ik dit in taiji, een krachtige groeimogelijkheid.
Het eerste semester van het lesjaar 2021-2022 neem ik een sabbatical, na meer dan 30 jaar onophoudelijk les geven. Ik geef en heb volle vertrouwen in de gevorderde leerlingen Vincent, Sophie en Johan, die Evenwicht in Beweging in beweging en in evenwicht zullen houden. Ik ben erg dankbaar voor die mogelijkheid.

De methode die we volgen nodigt uit tot groei in bewegen, denken, voelen, handelen. Het onderricht staat voor innerlijke ontwikkeling, diepgang, studie, zelfstudie, zelfonderzoek, kwaliteit boven kwantiteit, een open sfeer voorbij de grenzen van vormen, namen, stijlen, ras, geslacht, enz.
Evenwicht in Beweging werd onopvallend groot en groeide en groeit nog steeds op een natuurlijke manier mee met mezelf. Ook mijn les geven groeide mee, en de leerlingen groeiden mee…
Met hart en ziel begeleid ik eenieder die open staat voor wat ik kan bieden.

Ondertussen zijn er gevorderde groepen en middengroepen, met toegewijde beoefenaars die tot twintig jaar en meer ervaring hebben.
Verschillende leerlingen kregen ook de kans om ervaring in lesgeven op te doen door beginnersgroepen en ook middengroepen te begeleiden. Op een enthousiaste manier zetten ze zich in voor zowel beginners- als middengroepen van Evenwicht in Beweging. Sommigen gebruiken hun ervaring nu buiten maar in samenwerking met Evenwicht in Beweging en anderen gingen na vele intense jaren uiteindelijk hun eigen pad.

In 1993 begon ik met een eerste intensieve zomerweek en tot op heden blijft deze goede traditie aanspreken en inspireren. Ook weekends en verdiepingsdagen kwamen langzaam op het programma.
Op regelmatige basis werden ook gastdocenten uitgenodigd en zij inspireerden en inspireren door hun onderricht en niveau.

Op aanvraag wordt ook onze creativiteit aangesproken om ons tai ji onderricht te vertalen in kennismakingslessen voor andere doelgroepen zoals scholen, bedrijven, organisaties, vormingscentra…   De cursus ‘tai ji en zingen’ is daarvan een voorbeeld.

Evenwicht in Beweging beweegt steeds verder naar evenwicht.

Daily life is the highest practice

Tine Vandromme (°1953)