Evenwicht in Beweging en Tine Vandromme

Onmiddellijk na mijn opleiding lichamelijke opvoeding en een druk sportverleden startte ik mijn zoektocht naar welbevinden in tal van lichaamsgerichte benaderingen. Na een boeiende en uitgebreide zoektocht kwam ik in 1980 bij tai ji terecht. Wat mij in eerste instantie vooral aantrok was de harmonie, schoonheid en de zachte kracht van de beweging. Heel snel ontdekte ik echter dat tai ji nog zoveel meer te bieden had. Tai ji liet mij niet meer los. De diepgang van tai ji stuurde me op een pad dat nooit eindigt, een pad van innerlijke groei. Ik vond een manier om o.a. mijn opleiding lichamelijke opvoeding zinvol vorm te geven en vanuit het verlangen om de ervaringen op mijn pad te delen startte ik in september 1990 met een eerste tai ji groep in Leuven en geleidelijk groeide hieruit ‘Evenwicht in Beweging’.
Diverse leraren boden de nodige inspiratie, het tai ji onderricht van Patrick Kelly werd jarenlang de voornaamste inspiratiebron. Mijn eerste ontmoeting met hem was in 1993. Sindsdien volgde ik, samen met collega’s van rondom de wereld, ononderbroken en intensief bijscholing onder zijn begeleiding. Op een heldere en gesystematiseerde manier gaf hij het diepgaande onderricht, dat hij zelf genoot van zijn leraren door. Deze jarenlange training kleurde toen mijn hele bestaan. Het aangebodene probeerde ik te integreren in mezelf en ook door te geven aan de leerlingen. In november 2018 kwam echter een vertrouwensbreuk en stopte ik de samenwerking. Ik blijf dankbaar voor de weg die ik kon gaan en voor wat ik leerde. Maar het systeem dat ik volgde bood me geen innerlijke vrijheid en stond groei en verdieping in de weg. Het didactische kader voelde elitair en dwingend en onveilig en kon zo geen kans op transformatie geven. Voor kwetsbaarheid was geen plaats. Ik miste openheid en ‘hart’ en verbinding en raakte vast. Sommige inzichten vragen tijd, het duurde lang eer het voor mij duidelijk werd. De weg uit dit systeem na vijfentwintig zeer intensieve jaren was niet makkelijk en duurt nog verder maar was de juiste beslissing.
Met vernieuwde energie sta ik nu open voor wat zich verder aanbiedt.
Ondertussen verdiepte ik me in ademwerk en integreer ik dit in taiji, en ik ervaar dit als een inspirerende, krachtige en veelal onderschatte groeimogelijkheid.
Ook muziek en dans vullen leemtes in mijn ontwikkeling en inspireren.
Na meer dan 30 jaar ononderbroken les geven nam ik in 2021-2022 een sabbatical wat de wekelijkse lessen betreft. Ik gaf volle vertrouwen aan de gevorderde leerlingen Vincent, Sophie en zij hielden ‘Evenwicht in Beweging’ in beweging en in evenwicht. Ik ben heel erg dankbaar dat zij het hart van de school bewaarden en bewaakten, het hart dat ik er zoveel jaren lang in legde.
Daarna besliste ik de wekelijkse lessen niet meer op te nemen.
Mijn inbreng bestaat nu voornamelijk nog uit ondersteuning van de lesgevers en het bestaan en het hart van Evenwicht in Beweging. Daarnaast begeleid ik nog weekends, workshops, verdiepingslessen, zomerweken, en verder blijf ik open voor  creatieve opdrachten en blijf ik ook nu geïnspireerd verder verdiepen.

De methode die we in onze lessen volgen nodigt uit tot groei in bewegen, denken, voelen, handelen. Het onderricht staat voor innerlijke ontwikkeling, diepgang, studie, zelfstudie, zelfonderzoek, kwaliteit boven kwantiteit, een open sfeer voorbij de grenzen van vormen, namen, stijlen, ras, geslacht, enz.
Evenwicht in Beweging werd onopvallend groot en groeide en groeit nog steeds op een natuurlijke manier mee met mezelf. Ook mijn les geven groeide mee, en de leerlingen (en lesgevers) groei(d)en mee …
Met hart en ziel begeleid ik eenieder die open staat voor wat ik kan bieden in een sfeer van innerlijke vrijheid die mogelijkheid biedt tot groei en verbondenheid.

Ondertussen zijn er gevorderde groepen en middengroepen, met toegewijde beoefenaars die tot twintig jaar en meer ervaring hebben.
Verschillende leerlingen kregen ook de kans om ervaring in lesgeven op te doen door beginnersgroepen en ook middengroepen te begeleiden. Op een enthousiaste manier hebben ze zich met de nodige ondersteuning kunnen inzetten voor zowel beginners- als middengroepen van Evenwicht in Beweging. Sommigen gebruiken hun ervaring nu buiten maar in creatieve samenwerking met Evenwicht in Beweging. Anderen verlieten de school en gingen uiteindelijk na vele intense jaren een eigen pad.

In 1993 begon ik met een eerste intensieve zomerweek en tot op heden blijft deze goede traditie aanspreken en inspireren. Ook weekends en verdiepingsdagen kwamen langzaam op het programma.
Elk jaar is de cursus ‘tai ji en zingen’ , die ik samen begeleid met Tom, een unieke zangdocent, een topper van vreugde en diepgang en verbondenheid.

Op regelmatige basis werden ook gastdocenten uitgenodigd en zij inspireerden en inspireren door hun onderricht en niveau.
Evenwicht in Beweging staat open voor alles wat diepe verbondenheid en groei bevordert en voor iedereen die daarin geïnteresseerd is.

Onze creativiteit wordt ook voortdurend aangesproken om ons tai ji onderricht te vertalen in kennismakingslessen voor andere doelgroepen zoals scholen, bedrijven,  organisaties, vormingscentra…

 

Evenwicht in Beweging beweegt steeds verder naar evenwicht.

Daily life is the highest practice

Tine Vandromme (°1953)